BjørkelauvmålerFamilie: Geometridae (Målere)

Underfamilie: Sterrhinae

Slekt: Cyclophora

Art: Cyclophora albipunctata (Bjørkelauvmåler)

Engelsk navn: Birch Mocha


Google: Bjørkelauvmåler


Dato: 25.05.2007

Sted/Kommune/Fylke: Aurdal, Vindafjord, Rogaland

Random image

Popular tags

View more information