Åkergull

Latinsk navn: Erysimum cheriantoides
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Farge: Gul
Info: Frisk, åpen jord, åker, brakkmark, veikanter, ruderatmark, tipper

Google: Åkergull

Random image

Popular tags