Alsikekløver


Latinsk navn: Trifólium hybridum
Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae)
Blomsterfarge: hvit/kvit, rosa
Blomstringstid: Juni-Aug
Kjennetegn: Stengel oppstigenge, hul, oppe snau. Beger snaut
Voksesteder: Kulturjord, veikanter, ruderatmark
Google: Alsikekløver

Random image

Popular tags