Ballblom


Latinsk navn: Trollius europaeus
Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Blomsterfarge: Gul
Blomstringstid: mai-juli
Kjennetegn: 20-70cm, Stengel ugreinet, snau
Voksesteder: fuktig, kalk, næringsrik jord, eng, frodig skog, vassdrag, vierkratt, veikanter. Også dyrket
Google: Ballblom

Random image

Popular tags