Filtkongslys


Latinsk navn: Verbascum thapsiforme
Familie: Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae )
Blomsterfarge: gul, iblant kvit(hvit)
Blomstringstid: juli-september
Kjennetegn: 30-150cm. Bladplater elliptiske, butte
Voksesteder: solrik, tørr, næringsrik jord, bergskrenter, tørrbakker, jernbaner, grustak, ruderatmark, strandvoller
Google: Filtkongslys

Random image

Popular tags