Firkantperikum


Latinsk navn: Hypericum maculatum
Familie: Perikumfamilien (Hypericaceae)
Blomsterfarge: gul
Blomstringstid: juli-september
Kjennetegn: 40-70cm. Stengel snau, med 4 lister, men uten vinger
Voksesteder: åpen, frisk, mager jord, enger, bryn, naturbeite, åkerkanter, veikanter, heier, ruderatmark
Google: Firkantperikum

Random image

Popular tags