Fjellengsoleie


Latinsk navn: Ranunculus acris ssp pumilus
Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Blomsterfarge: gul
Blomstringstid: juni-juli
Kjennetegn: 5-20cm. Stengel nesten ugreinet
Voksesteder: fjellet, fuktig, næringsrik jord, fjellenger, snøleier, bekkekanter, grusmark
Google: Fjellengsoleie

Random image

Popular tags