Frømelde


Latinsk navn: Chenopodium polyspermum
Familie: Meldefamilien (Chenopodiaceae)
Blomsterfarge: Grønn, frukt først rød
Blomstringstid: juli-september
Kjennetegn: 10-80cm. Stengel ofte noe rødfarget. Blad snaue, tynne, hele og butte, ofte noe rødfarget
Voksesteder: åpen, næringsrik jord, rabatter, hager, ruderatmark, åker, tipper, strender
Google: Frømelde

Random image

Popular tags