FuglevikkeLatinsk navn:Vicia cracca

Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae)

Blomsterfarge: Blå, lilla, blåfiolett

Blomstringstid: juni-august

Kjennetegn: 20-100cm. Blad klengende, lansettformete småblad, blomsterklase med 10-30 blomster.

Voksesteder: Vanlig, veikanter, beitemark, bryn, skog, hager, strender, kratt, grustak, jernbamevoller, ruderatmark

Google: Fuglevikke


Sted/Kommune/Fylke: Åsgårdstrand, Horten, Vestfold

Dato: 17.06.2009

Random image

Popular tags

View more information