Gaukesyre bladerLatinsk navn: Oxalis acetosella

Familie: Gjøksyrefamilien (Oxalidaceae)

Blomsterfarge: Kvit med lilla årer. Skjelden rosa eller rødlilla

Blomstringstid: April - Juni

Kjennetegn: 5-10cm

Voksesteder: frisk, fuktig, skyggefull, næringsrik mark, granskog, løvskog, innmark, bryn, oresump, ravner

Google: GaukesyreSted/Kommune/Fylke: Aurdal, Vindafjord, Rogaland

Dato: 01.07.2007

Random image

Popular tags

View more information