Marsfiol


Latinsk navn: Viola odorata
Familie: Fiolfamilien (Violaceae)
Blomsterfarge: mørkfiolett, blåfiolett
Blomstringstid: mars-mai
Kjennetegn: 5-15cm. Har utløpere, nesten snau, blad nyre/hjerte formet. Dufter sterkt
Voksesteder: Vanlig forvillet, løvskog, hager, veikanter, utkast
Google: Marsfiol

Random image

Popular tags