Mursennep

Latinsk navn: Diplotaxis muralis

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Farge: Gul

Info: Skjelden, tørr og næringsrik jord, havner, ruderatmark, jernbanetomter, grussøkk, havstrandGoogle: Mursennep

Random image

Popular tags