Småengkall

Latinsk navn: Rhinanthus minor
Familie: Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)
Farge: Gul
Info: Tørr-fuktig jord, eng, grashei, veikanter, åpen skog, ruderatmark

Google: Småengkall

Random image

Popular tags