Åkerstemorsblom

Latinsk navn: Viola arvensis
Familie: Fiolfamilien (Violaceae)
Farge: kremkvit (hvit) / gul
Info: åpen mark, åker, berggrunn, hager, jordheuger, grustak, ruderatmark
Sted/Kommune/Fylke: Bringebærveien, Levanger, Nord-Trøndelag
Dato: 15.08.2003Google: Åkerstemorsblom

Random image

Popular tags

View more information