Åkergull

Latinsk navn: Erysimum cheriantoides

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Farge: Gul

Info: Frisk, åpen jord, åker, brakkmark, veikanter, ruderatmark, tipperGoogle: Åkergull

Random image

Popular tags