Åkergull

Latinsk navn: Erysimum cheriantoides

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Farge: Gul

Info: Frisk, åpen jord, åker, brakkmark, veikanter, ruderatmark, tipper

Sted/Kommune/Fylke: Damgata, Horten, Vestfold

Dato: 07.06.2010Google: Åkergull

Random image

Popular tags

View more information