Åkermåne

Latinsk navn: Agrimonia eupatoria

Familie: Rosefamilien (Rosaceae)

Farge: Gul

Info: tørr, mineraljord, kalk, veikanter, tørrenger, bergskrenter, kratt, naturbeiteGoogle: Åkermåne

Random image

Popular tags