Berggull



Latinsk navn: Erysimum strictum

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Blomsterfarge: Gul

Blomstringstid: juni-juli

Kjennetegn: 30-100cm, Blad ofte spredt tannete

Voksesteder: åpen, tørr, næringsrik, grudjord, løvkratt, urer, bergvegger, havstrand, jernbaner, ruderatmark

Google: Berggull


Sted/Kommune/Fylke: Horten ferjekai, Horten, Vestfold

Dato: 12.07.2010

Random image

Popular tags

View more information