BrunrotLatinsk navn: Scrophularia nodosa

Familie: Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

Blomsterfarge: grønn, fiolettbrun overleppe

Blomstringstid: juni-august

Kjennetegn: 30-100cm. Stengel med skarpe kanter. Lamg blomsterstand

Voksesteder: Nitrogenrik moldjord, strender, skogbryn, småskog, bekkekløfter, åkerholmer, grøfter, veikanter, ruderatmark

Google: Brunrot


Sted/Kommune/Fylke: Damgata, Horten, Vestfold

Dato: 22.01.2012

Random image

Popular tags

View more information