FrømeldeLatinsk navn: Chenopodium polyspermum

Familie: Meldefamilien (Chenopodiaceae)

Blomsterfarge: Grønn, frukt først rød

Blomstringstid: juli-september

Kjennetegn: 10-80cm. Stengel ofte noe rødfarget. Blad snaue, tynne, hele og butte, ofte noe rødfarget

Voksesteder: åpen, næringsrik jord, rabatter, hager, ruderatmark, åker, tipper, strender

Google: Frømelde


Sted/Kommune/Fylke: Åsgårdstrand, Horten, Vestfold

Dato: 18.06.2011

Random image

Popular tags

View more information