GeitramsLatinsk navn: Epilobium augustifolium

Familie: Mjølkefamilien (Oenotheraceae)

Blomsterfarge: Rødfiolette, rosa, iblant blekrøde eller kvite

Blomstringstid: Juli - August

Kjennetegn: 30-200cm

Voksesteder: åpen, frisk, notrogenrik mark, hogdtfelt, brannfelt, veikanter, dyber, hei, åpen skog, bergskrenter, rasmark, brakkåker

Google: GeitramsSted/Kommune/Fylke: Åsgårdstrand, Horten, Vestfold

Dato: 09.07.2010

Random image

Popular tags

View more information