Mursennep

Latinsk navn: Diplotaxis muralis

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Farge: Gul

Info: Skjelden, tørr og næringsrik jord, havner, ruderatmark, jernbanetomter, grussøkk, havstrand

Sted/Kommune/Fylke: Horten ferjekai, Horten, Vestfold

Dato: 14.08.2010Google: Mursennep

Random image

Popular tags

View more information