RosettkarseLatinsk navn: Cardamine hirsuta

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Blomsterfarge: Kvit (hvit)

Blomstringstid: april-mai

Kjennetegn: 5-25cm. Stengel ofte snau, tett bladrosett, 1-4 stengelblader, vanligvis bare 4 støvbærere.

Voksesteder: åpen, tørr, sandjord, grusjord, berggrunn, strandvoller, bryn, steinete skråninger, rabatter, steinbrudd, ruderatmark

Google: Rosettkarse

Random image

Popular tags