VårpengeurtLatinsk navn: Noccaea caerulescens

Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Blomsterfarge: Kvit(hvit)

Blomstringstid: april-mai

Kjennetegn: Tett bladrosett, stengel uten greiner. En av de første blomstene på våren

Voksesteder: åpen kalkfattig grasmark, plener, enger, beitemark, parker, veikanter, grustak

Google: Vårpengeurt

Random image

Popular tags