Åkerstemorsblom

Latinsk navn: Viola arvensis

Familie: Fiolfamilien (Violaceae)

Farge: kremkvit (hvit) / gul

Info: åpen mark, åker, berggrunn, hager, jordheuger, grustak, ruderatmarkGoogle: Åkerstemorsblom

Random image

Popular tags